އެސްޓީއޯގެ މާރޗް މަހުގެ ސާފު ފައިދާ 49 މިލިއަނަށް އަރައި ރެކޯޑް ހަދައިފި

އެސްޓީއޯގެ މާރޗް މަހުގެ ސާފު ފައިދާ 49 މިލިއަނަށް އަރައި ރެކޯޑް ހަދައިފި

ރައްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ މިއަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ ސާފު ފައިދާ 49 މިލިއަނަށް އަރައި އެސްޓީއޯގެ މުޅި ތާޜީޚުގެ ރެކޯޑު ހަދައިފިއެވެ. »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ބާސެލޯނާ ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ގާޑިއޯލާ އާއި ލަޕޯޓާ އެނބުރި އައިސްގެން – ކްރައިފް

ބާސެލޯނާ ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ގާޑިއޯލާ އާއި ލަޕޯޓާ އެނބުރި އައިސްގެން – ކްރައިފް

-ބާސާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ކްލަބުގެ ރައީސް ކޯޗްކަން ކުރަން އުޅުންކަމަށް ކްރައިފް ބުނޭ ބާސެލޯނާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި އުނދަގޫ... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

މިސުރުގެ ޗެކްޕޯސްޓެއް ކައިރީ ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި

މިސުރުގެ ޗެކްޕޯސްޓެއް ކައިރީ ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި

މިޞުރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގެ މެދުތެރޭގައި ހުރި ފުލުހުންގެ ޗެކްޕޯސްޓެއް ކައިރީ މިއަދު ހެނދުނު ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ. މިހަމަލާގައި ފުލުހުންގެ ދެ... »

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާނުކުރެވުން: ޑރ. ހަބީބް

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާނުކުރެވުން: ޑރ. ހަބީބް

އައިޖީއެމްއެޗް އަށް 19 އަހަރު ފުރުނުއިރު އެތަނުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ... »

ކޮންމެ ކަމަކާ މަޝްވަރާ ކުރަންވެސް ތައްޔާރު: ޓްރާންސްޕޯޓް

ކޮންމެ ކަމަކާ މަޝްވަރާ ކުރަންވެސް ތައްޔާރު: ޓްރާންސްޕޯޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތީ އެމިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅުން... »

އުކާލާ ކުނިން ޖެޓް ފިޔުލް އުފައްދަން ނިންމުމުން ޠާރިޤް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުކާލާ ކުނިން ޖެޓް ފިޔުލް އުފައްދަން ނިންމުމުން ޠާރިޤް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުކައިލެވޭ ކުނިން މަތިންދުއްވާ ބޯޓަށް އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ އުފައްދަން ބްރިޓިޝް... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Partly Cloudy, 31 C

Forecast:
Thu - Sunny. High: 28 Low: 27
Fri - Sunny. High: 29 Low: 28
Sat - Sunny. High: 29 Low: 27
Sun - Mostly Sunny. High: 28 Low: 27
Mon - Isolated Thunderstorms. High: 28 Low: 27

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

މުނިފޫހި

ވޭނީ އަސަރު

ވޭނީ އަސަރު

''ދަރިފުޅާ... ކީކޭތަ މިހާރު ކުއްލިއަކަށް ތިޔަ ކިޔަނީ ކުއްލިއަކަށް ކިހިނެއްވީތަ؟!'' ޒަރާނާ ނާހީ އަތުލަފިކޮށްގެން ގެންގޮސް ސޯފާގައި ބައިންދަން... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »