ޝަހުމް ހައްޔަރުކުރާއިރު ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ ބަޑި ޖަހާނެ- ހޯމްމިނިސްޓަރ

ޝަހުމް ހައްޔަރުކުރާއިރު ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ ބަޑި ޖަހާނެ- ހޯމްމިނިސްޓަރ

މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިގެން އުޅޭ ގ. ކޯޒީ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމް ހޯދަން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރާ ވަގުތު ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ، ސިފައިން ބަޑިޖަހާނެ ކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ... »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޖަޕާން އަތުން ބްރެޒިލް 4-0 އިން މޮޅުވިއިރު ނޭމާ ތާރިހުގެ ތެރެއަށް!

ޖަޕާން އަތުން ބްރެޒިލް 4-0 އިން މޮޅުވިއިރު ނޭމާ ތާރިހުގެ ތެރެއަށް!

- އާޖެންޓީނާ ވަނީ ހޮންކޮންގ އަތުން 7-0 އިން މޮޅުވެފައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހްމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ޖަޕާން ކޮޅަށް... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތާލިބާނުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދައުލަތުލް އިސްލާމާއި ގުޅިއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތާލިބާނުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދައުލަތުލް އިސްލާމާއި ގުޅިއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޠާލިބާންގެ އިސްވެރިޔެއް ކަމުގައިވާ އަބޫ ބަކްރުލް އަފްޣާނީ އާއި އިތުރު ފަސްހާސް ހަނގުރާމަވެރިން އިރާޤްއާއި... »

ޝަހުމާއި ލުތުފީގެ މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކަށް 75،000ރ ހުށަހަޅައިފި

ޝަހުމާއި ލުތުފީގެ މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކަށް 75،000ރ ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅި ހަލާކުކޮށްލައިގެން ފިލި ގ.... »

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝާނާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝާނާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދު ތިންއަހަރުގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފިއެވެ.... »

ޝަހުމް ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިން- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޝަހުމް ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިން- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅިއެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން މިދިޔަހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފިލާފައިވާ ގ. ކޯޒީ... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Partly Cloudy, 28 C

Forecast:
Wed - Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Thu - Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Fri - PM Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Sat - Isolated Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Sun - PM Thunderstorms. High: 29 Low: 27

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ޗައިނާގެ މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

ޗައިނާގެ މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

(މިލިޔުން ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ތާރީހީ ދިރާސާތަކުގެ ތެރެއިން ހޯދިފައިވާ ތާރީހީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަބޫލުގާޑް ގެ... »

މުނިފޫހި

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ވަގުތުކަމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިދިމަދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިތަކުގައި މަދުމަދުން މީހުންތިއްބެވެ އެއްބަޔަކު ނިދިފައި ތިބިއިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ޢަބްދުއްލަޠީފް މައުލޫމާތު: އޮންއިސްލާމް އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދަށް... »