އިޒްރޭލާ ދެކޮޅު ލިޔުމެއް ހުރިބޯޑެއް ވައްޓާލި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅު ލިޔުމެއް ހުރިބޯޑެއް ވައްޓާލި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

އިޒުރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ އުދުވާނާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ކ. ތުލުސްދޫ ގެސްޓްހައުސް އެއްގެ ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޯޑެއް، އިޒުރޭލަށް ނިސްބަތްވާ ގެސްޓަކު ވައްޓާލި ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށު... »

ކުޅިވަރު

އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓް ބަށިމުބަރާތް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓް ބަށިމުބަރާތް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓް ބަށިމުބަރާތް 2014 ފަށައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ދީދީ ފަށްޓަވައި ދެއްވި... »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ނިއުޔޯކް ރެޑްބުލްސް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ނިއުޔޯކް ރެޑްބުލްސް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ މޭޖަރ ސޮކަރ ލީގުގެ ނިއުޔޯކް ރެޑްބުލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

އިޒްރޭލުން ޝަހީދުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 1060 އަށް އަރައިފި

އިޒްރޭލުން ޝަހީދުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 1060 އަށް އަރައިފި

ފާއިތުވީ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްރޭލުން ޝަހީދު ކުރި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު 1060 އަށް އަރައިފިއެވެ. ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވުމަށް... »

ޗައިނާ އެމްބަސީއާއި އާކްއާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޗައިނާ އެމްބަސީއާއި އާކްއާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން... »

އެތައް ޙާސް ބައަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ޢީދު ނަމާދުކޮށްފި

އެތައް ޙާސް ބައަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ޢީދު ނަމާދުކޮށްފި

އެތައް ހާސް ބައަކު މިއަދުގެ ފިޠުރު އީދުނަމާދުކުރީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Partly Cloudy, 30 C

Forecast:
Tue - Mostly Sunny. High: 29 Low: 27
Wed - Mostly Sunny. High: 28 Low: 27
Thu - Partly Cloudy. High: 28 Low: 27
Fri - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Sat - Isolated Thunderstorms. High: 28 Low: 27

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު: ޤައުމު މިނިވަންވެ، ރައްޔިތުން މިނިވަންތޯއެވެ!

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު: ޤައުމު މިނިވަންވެ، ރައްޔިތުން މިނިވަންތޯއެވެ!

އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރި ކަމާއިއެކު މިހާގަކުރަންފެށީ ދިވެހި ޤައުމަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ 50 ވަނަ އަހަރެވެ. އަންނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން... »

މުނިފޫހި

ވޭނީ އަސަރު

ވޭނީ އަސަރު

''ދަރިފުޅާ... ކީކޭތަ މިހާރު ކުއްލިއަކަށް ތިޔަ ކިޔަނީ ކުއްލިއަކަށް ކިހިނެއްވީތަ؟!'' ޒަރާނާ ނާހީ އަތުލަފިކޮށްގެން ގެންގޮސް ސޯފާގައި ބައިންދަން... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

ސައުދިއަަރަބިޔާގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމު ކުރަމުން ގެންދާތީ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުން... »