ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މާލީ ވަޒީރާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މާލީ ވަޒީރާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މާލީ ވަޒިރު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއި ބައްދަލުކޮށް ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު މެސީއަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު މެސީއަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރަށުން ބޭރުގައި ވިޔަރެއާލް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

އިޒްރޭލުން ވެސްޓްބޭންކުގެ 988 އޭކަރުގެ ބިން އިތުރަށް ހިފަނީ

އިޒްރޭލުން ވެސްޓްބޭންކުގެ 988 އޭކަރުގެ ބިން އިތުރަށް ހިފަނީ

ފަލަސްޠީނުގެ ވެސްޓް ބޭންކް ސަރަހައްދުން އިތުރު 988 އޭކަރުގެ ބިން ހިފަން އިޒްރޭލުން އިއްޔެ ނިންމައިފިއެވެ. އިޒްރޭލު ސަރުކާރުންމިކަން ނިންމައި... »

ޑޮކްޓަރުންނާއި އެއްހަމައެއްގައި ނަރުހުންނާމެދު ސަމާލުކަން ދޭނަން- މިނިސްޓަރ

ޑޮކްޓަރުންނާއި އެއްހަމައެއްގައި ނަރުހުންނާމެދު ސަމާލުކަން ދޭނަން- މިނިސްޓަރ

ޝަހީދާ ސައީދު ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި އެއްހަމައެއްގައި ނަރުހުންނަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް... »

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރއޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރއޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޚަބަރު:އެމްޕީއެސް ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުރިގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ... »

ކޮންމެ ރަށަކަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭނެއް އޮންނަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ކޮންމެ ރަށަކަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭނެއް އޮންނަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓްގެ “ސްޓޭންޑަރޑް” ޕްލޭނެއް އޮތަސް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކި ޕްލޭނެއް... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Partly Cloudy, 31 C

Forecast:
Tue - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Wed - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 26
Thu - PM Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Fri - Mostly Cloudy. High: 28 Low: 26
Sat - Partly Cloudy. High: 27 Low: 26

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު: ޚާއްޞަ ޒޯނުގެ ބިލު ޤައުމަށް އެންެމެ ބޭނުން ބިލް

ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު: ޚާއްޞަ ޒޯނުގެ ބިލު ޤައުމަށް އެންެމެ ބޭނުން ބިލް

ރާއްޖޭގައި އިޤްޠިޞާދީ އިތުރު މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ އިޤްޠިޞާދީ ޒޯންތައް އުފެއްދުމުގެ ބިލަކީ ޤައުމަށް އެންމެ... »

މުނިފޫހި

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ވަގުތުކަމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިދިމަދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިތަކުގައި މަދުމަދުން މީހުންތިއްބެވެ އެއްބަޔަކު ނިދިފައި ތިބިއިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

ސައުދިއަަރަބިޔާގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމު ކުރަމުން ގެންދާތީ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުން... »