ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ވާހަކަދައްކާ މީހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން- ސީޕީ

ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ވާހަކަދައްކާ މީހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން- ސީޕީ

މަޖީދީ މަގުގައި އިންދާފައި ހުރި ފެންފޯއްރުއްތައް ކަނޑާލީ ފުލުހުން ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވަމުންދާ ތުހުމަތު ތަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ހިސާބަކުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް... »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވެދާނެތީ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ބިރުން – މޮޑްރިޗް

ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވެދާނެތީ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ބިރުން – މޮޑްރިޗް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު “އެލް ކްލެސިކޯ” މެޗުން ބަލިވެދާނެތީ ހުރިހާ... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

މިއަހަރަކީ މުސްލިމުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ސައުދީ އިސް މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފި

މިއަހަރަކީ މުސްލިމުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ސައުދީ އިސް މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފި

މިއަހަރަކީ ހުރިހައި މުސްލިމުން އެއްބައިވަންތަވެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ސައުދި އެންމެ އިސް މުފްތީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް... »

ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް މިހައިތަނަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓް ކުރިއަށް ދަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް މިހައިތަނަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓް ކުރިއަށް ދަނީ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް މިހައިތަނަށް ކުރެވޭ... »

ބަޖެޓުކޮށްފައި ހުންނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް: ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

ބަޖެޓުކޮށްފައި ހުންނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް: ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

އެއަހަރަކަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި ހުންނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ... »

މިހާރު ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް: ޠާރިޤް

މިހާރު ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް: ޠާރިޤް

މިހާރު ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް މަހިބަދޫ... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Light Rain, 24 C

Forecast:
Thu - Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Fri - Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Sat - Scattered Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Sun - Partly Cloudy. High: 29 Low: 27
Mon - PM Thunderstorms. High: 29 Low: 27

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ ތަކެތި ޗެކް ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވެފައި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ ތަކެތި ޗެކް ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވެފައި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ޢާންމުކޮށް ވިއްކަން ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ޗެކުކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވެފައިވާކަމަށް ގިނަބައަކު ބުނެއެވެ. »

މުނިފޫހި

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ވަގުތުކަމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިދިމަދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިތަކުގައި މަދުމަދުން މީހުންތިއްބެވެ އެއްބަޔަކު ނިދިފައި ތިބިއިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ޢަބްދުއްލަޠީފް މައުލޫމާތު: އޮންއިސްލާމް އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދަށް... »